บทความน่าสนใจ

ฟรีดาวน์โหลดโปรแกรมทดลองใช้งาน CRM Online ฟรี
โดยลงทะเบียนที่
ฟรีดาวน์โหลดโปรแกรม
ICTPLANNING.COM


เวบไซด์สำหรับ ผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร ที่จะต้องมีการวางแผนในการบริหารระบบสารสนเทศ ให้สามารถทำให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเป็นไปตามนโยบายองค์กร และทำให้องค์กรเข้มแข็งและเติบโตได้จริง ต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ระบบงานในการทำงาน โปรแกรมต่างๆในการทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้ ซึ่งก็จะมีโปรแกรมเฉพาะของแต่ละที่ไป แรกๆอาจจะไม่คุ้นเคยแต่พอนานๆไปก็จะเกิดทักษะและความชำนาญในที่สุด 

นอกจากนี้เรายังบริการเกี่ยวกับ สถิติต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ของท่าน จะแสดงให้คุณทราบว่าผู้เข้าชมพบเว็บไซต์ของคุณอย่างไร และใช้งานเว็บไซต์ของคุณอย่างไร นอกจากนี้เรายังบริการเกี่ยวกับสถิติการเข้าชมเว็บเว็บไซต์ของท่านอีกด้วย รายงานเก็บสถิตการเข้าชม แบบต่างๆ รายเดือน รายวัน รายชั่วโมง 

จาก ซอฟต์มาร์ทดอทคอม 
- M: 08 400 11 800 
- E : softmarts@gmail.com 
- What App : 08 400 11 800 
- SKYPE :softmarts 
- Msn :softmarts@hotmail.com
นนทบุรี : 100/574 หมู่บ้านชลลดา ซอย45 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
เชียงใหม่ : 88/15 หมู่ 5 ต.สันกลาง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 50130

COPYRIGHT © 2008-2019   DEVELOPED BY SOFTMARTS | ADMIN

TOP